Tjänster

Vårt företag erbjuder följande tjänster

Genomförbarhetsstudie av projekt

Etablering och registrering av företag

Revision och redovisning

Revision och redovisning

Finansiell revision och redovisning av bolagets intäkter och utgifter samt skatteansökan och deklarationer till Skatteverket.

Avtalsberedning/kontraktservice

Upprättande, översyn och ändring av kontrakt av olika slag, inklusive anställningsavtal, avtal om fastighetsköp och annat.​

Genomförbarhetsstudie av projekt

Finansiell genomförbarhetsstudie och ekonomiska förvärvsgranskningsutredningar för att fastställa projektets förväntade kostnader och intäkter och hjälpa dig att lämna in dessa studier till de berörda myndigheterna i tid, och stegvisningsinstruktioner för projektet.

Momsdeklaration

Arkivering och inlämning av alla skattedeklarationer som rör den månatliga momsen "moms" och den årliga inkomstskatten till skatteverket.

Etablering och registrering av företag

Upprättande och registrering av företag av olika slag och uppföljning med de behöriga myndigheterna fram till dess att det slutliga beslutet har fattats och "F skatt" utfärdas.

Uppföljning med statliga myndigheter

Kommunicera, följa upp förfaranden och lösa eventuella uppstående problem med Arbetsförmedlingen, skatteverket och försäkringsbolag som (Fora, A kassan) och andra aktörer.

Faktureringstjänster

Upprättande av fakturor med ett vanligt faktureringsprogram med "moms"-konto

Månatlig löneredovisning

Följa upp och beräkna företagets månadslöner för anställda, samt källskatt och totala lönekostnader, vilket gör det möjligt för företaget att utvärdera sina lönekostnader professionellt. Vidare att begära hjälp från Arbetsförmedlingen och kommunala aktörer samt följa upp med dem.