Om Oss

Countwise Redovisning AB

Ett svenskt redovisnings- och finansiellt rådgivningsföretag som arbetar inom företagsredovisning. Vi är involverade i rollen som medlare mellan arbetsgivare och berörda statliga myndigheter. Vårt företag erbjuder en mängd olika tjänster med vår redovisningskompetens och kunskap om Sveriges affärs- och handelslagar och regelverk, samt förhållandet mellan arbetsgivare och deras anställda. Utöver det erbjuder vi alla tjänster som bedrivs av de nämnda parterna. Vårt företag anser att framgången för alla investeringsprojekt kräver stöd och vägledning från alla berörda intressenter. Eftersom vårt företag är en av dessa intressenter, kommer vi inte att tveka att ge er det nödvändiga stödet för ditt projekts framgång. Vårt företags motto "för din framgång" är vårt främsta och permanenta mål att uppnå.

office, notes, notepad